Bojan Cvijetić kaže da se svjetska inflacija osjeća u svakom aspektu ekonomije, ali šta se dešava na tržištu crne i obojene metalurgije?!

To traje vekovima, i čini se da svaki put kada se okrenete, postoji još jedna epizoda inflacije. Ali ako pogledate u prošlost, bilo je mnogo različitih vrsta inflacije koje su drugačije uticale na ekonomiju. Važno je razumjeti ove razlike kada posmatramo kako svjetska inflacija posebno utiče na tržište čelika jer se mogu uočiti neki zanimljivi trendovi kroz istoriju koji utiču na cijene i danas. Cene čelika su bile konstantne, ali su sada počele da opadaju.

Kao globalna roba, čelik je osjetljiv na promjene u potražnji i ponudi, kao i na svjetsku inflaciju. Osim toga, čelik je glavna komponenta mnogih industrija, uključujući automobile i građevinarstvo.

Inflacija je monetarni fenomen. Nastaje kada se ponuda novca povećava brže od proizvodnje dobara i usluga u privredi, uzrokujući rast cijena (prosjek svih cijena). Inflacija je također poznata kao inflacija cijena ili inflacija koja potiskuje troškove jer se javlja kada se povećaju troškovi za proizvođače.

Cijene čelika u velikoj mjeri zavise od svjetske ekonomije. Na primjer, ako dođe do ekonomskog pada ili recesije, tada je manje vjerovatno da će ljudi kupiti nove automobile ili kuće. To znači da će im trebati manje čelika nego prije.

Kako troškovi života rastu, tako raste i stopa proizvodnje, a to povećava cijenu sirovina poput čelika. Industrija je usko povezana sa potražnjom za novim zgradama, građevinskim projektima i razvojem infrastrukture. Kada ove mjere budu jake, to znači da će više ljudi kupovati čelične proizvode za izgradnju domova, ureda ili autoputeva.

Bojan Cvijetić, osnivač Milco DOO kompanije, u današnjem intervjuu, objašnjava kako je svjetska inflacija uticala na tržište čelika.

Bojan Cvijetić kaže da je na tržištu crne metalurgije došlo do promjena

„Trenutno stanje na tržištu crne metalurgije je upravo suprotno od stanja u ostalim industrijama. Prisutna je deflacija na tržištu crne i obojene metalurgije. Zbog nedostatka tražnje za poluproizvodima crne metalurgije proizvođači su primorani snižavati cijene svojih proizvoda.“

Kakvo je stanje u svjetu, a kakvo kod nas?

„Svjetsko tržište čelika pati od nedostatka tražnje, što se u velikoj mjeri odražava na tržište Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je malo tržište i svaka promjena na svjetskom tržištu se u velikoj mjeri odražava na nas.“

Da li očekujete da će poskupljenje proizvoda od čelika stati u narednom periodu?

„Cijene čelika su dostigle svoj vrhunac u aprilu 2022. Od tada cijene padaju. Bilo je pokušaja proizvođača da zaustave pad krajem ljeta, pa su se cijene nakratko stabilizovale, nakon čega je nastavljen značajan pad cijena. Očekujem da se pad cijene nastavi do kraja 2022.“ objašnjava Bojan Cvijetić.

Bojan Cvijetić objašnjava kako se Milco DOO bori sa promjenama na tržištu

„U uslovima poslovanja kad je prisutna inflacija, javlja se potreba za dodatnim obrtnim sredstvima i glavni zadatak u tim okolnostima je obezbijediti dodatna obrtna sredstva. Dodatni izazov predstavlja rast troškova poslovanja.“

Kako ste uspjeli da u sred velikog svjetskog haosa na tržištu, radnicima podignete plate?

„U našem poslovanju adekvatna kadrovska struktura ima izuzetan značaj. U uslovima inflacije veliki teret pada na kućni budžet zaposlenih.

Kao odovoran poslodavac uložili smo dodatan napor i uspjeli povećati plate našim zaposlenicima.

Naša firma posluje od 1989. godine. Mi smo porodična kompanija koja brine o radnicima. Ja sam ovaj biznis naslijedio od svog oca i uprkos mnogobrojnim izazovima, kao što su pandemija virusa korona i velika inflacija, mi prvenstveno moramo brinuti o našim zaposlenima.

Mi želimo da oni budu zadovoljni i da ostanu u našoj firmi. Mislim da je i potez Vlade Republike Srpske da smanji namete veoma dobar kako bi se povećale plate. Ne može poslodavac uvijek prihodovati mnogo novca, već se mora odreći jednog dijela prihoda u korist svojih radnika.

Pročitajte: Bojan Cvijetić, vlasnik „Milca“, u inflaciji povećao plate radnicima

Da li planirate da ubacujete nove proizvode u svoj asortiman?

„Sve zavisi od potreba tržišta. Mi neprestano osluškujemo potrebe tržišta i u skladu sa tim potrebama reagujemo.“

Dok se mnoge firme povlače sa tržišta u ovom trenutku, Milco jača – u čemu je tajna? Bojan Cvijetić kaže:

„Nema posebne tajne. Kroz više decenija poslovanja MILCO DOO se na tržištu pozicionirao kao pouzdan partner. Brzo reagujemo i prilagođavamo se tržištu, fleksibilni smo, pouzdani, naše osoblje je stručno i u svakom momentu spremno odgovoriti svim izazovima pred kojima se nađu.“

Na kojim projektima trenutno najviše radite?

„Upravo je nedostatak velikih projekata razlog što je tražnja tako oskudna. Na tržištu je vrlo malo velikih projekata.

U toku je opremanje novih skladišnih kapaciteta za naše potrebe i na tome smo u velikoj mjeri angažovani.“ objašnjava Bojan Cvijetić.

Bojan Cvijetić: Poruka našim čitaocima i potencijalnim partnerima

„Pokušajte izazove koje vam okruženje nameće pretvoriti u prilike. Radite vrijedno. Budite dosljedni. Trudite se da svojim partnerima obezbijedite sigurnost. Radite na svojim kompetencijama. Uspjeh neće izostati.“

Milco stoji na raspolaganju svojim novim kupcima kojima može da obezbedi visoko kvalitetne proizvode po najboljoj tržišnoj ceni, sa garancijama i atestima. Kontaktirajte nas za detalje!