Čelik predstavlja leguru nekoliko metala te njegov kvalitet zavisi od više faktora. U modernoj proizvodnji, čelik je legura proizvedena od željezne rude i starog metala. Oni se zajedno tope kako bi se formiralo sirovo gvožđe koje je sirovi neprerađeni oblik gvožđa. Čelik se koristi u razne komercijalne svrhe. Jedna od najčešćih upotreba industrijskog čelika je proizvodnja građevinskih materijala poput termomehanički obrađenih čeličnih šipki i čelika za proizvodnju. Termomehanički obrađene čelične šipke se široko koriste za različite vrste građevinskih radova.

NAJZNAČAJNIJI FAKTORI KOJI UTIČU NA KVALITET ČELIKA

  • Sadržaj ugljenika
    Procenat ugljenika u čeliku odlučuje o kvalitetu. Čelik sa visokim sadržajem ugljenika je krhak sa niskom zavarljivošću i duktilnošću. Veći postotak ugljenika povećava tvrdoću i čvrstoću čelika, ali ga takođe čini i krhkijim. Uzevši to u obzir, čelik s niskim postotkom ugljenika od 0,10 do 0,25% je stoga poželjan za građevinske ili strukturalne radove.
  • Hemijski sastav
    Industrijski čelik sadrži tragove mnogih drugih minerala kao što su silicijum, sumpor, fosfor i mangan. Prava koncentracija ovih materijala može uticati na kvalitet čelika povećanjem tvrdoće, otpornosti na koroziju i čvrstoće, duktilnosti i zavarljivosti. Prisutnost ovih materijala rezultira manjom veličinom zrna što zauzvrat čini čelik jačim i izdržljivijim.
  • Termička obrada
    Proces hlađenja čelika je vrlo važan faktor koji igra veliku ulogu u tome koliko će konačni proizvod biti kvalitetan. Različite brzine hlađenja pri kojima se čelik kali, primijenjena toplotna obrada i temperature utiču na čvrstoću i kvalitet čelika. Brže hlađenje rezultira zadržavanjem atoma ugljenika u leguri što rezultira krhkim čelikom. Sporo hlađenje proizvodi čelik koji je visoke čvrstoće i duktilnosti.

Shodno navedenom, kompanija MILCO nabavlja čelične profile isključivo od proizvođača koji praktikuju najkvalitetniji način proizvodnje i obrade čelika.