Kompanija Milco je ponovo otvorila program prakse u svojim komercijalnim, računovodstvenim i administrativnim odjelima. Menadžment kompanije vidi zapošljavanje mladih kao ulaganje u budućnost kompanije.

program prakseProgram prakse i prosperitet kompanije Milco

Kompanija Milco je posljednjih godina ostvarila zapažene poslovne rezultate, zbog čega je neophodno zadržati lidersku poziciju na tržištu. Stažisti će imati priliku da uče i unaprede svoje lične i profesionalne vještine. 

Program prakse će trajati neodređeno vrijeme, u zavisnosti od ostvarenog napretka. Uspješni pripravnici će imati priliku da se zaposle u kompaniji. Milco program stažiranja nudi priliku mladim ljudima da steknu iskustvo i nauče nove vještine u metaloprerađivačkoj industriji. 

Kompanija prepoznaje da mladi ljudi donose pozitivnu energiju i inovacije, što je od vitalnog značaja za rast svake kompanije. Najviši menadžment kompanije Milco želi da zaposli više mladih ljudi koji mogu da uče od iskusnih zaposlenika i pomognu u vođenju kompanije u budućnosti.

Kako je osmišljen program prakse?

Milco program prakse je osmišljen tako da pripravnicima pruži vještine i znanja neophodna za rad u metaloprerađivačkoj industriji. To je odlična prilika za mlade ljude da razviju svoje vještine i steknu vrijedno radno iskustvo. Stažisti će blisko sarađivati sa kolegama koji već dugi niz godina rade u komercijalnim, računovodstvenim i administrativnim oblastima kompanije, a biće im dodeljen i mentor koji će im pomoći da ih vode kroz program. Oni će biti uključeni u svaki aspekt poslovanja kompanije i imaće priliku da rade na stvarnim projektima.

Koliko traje Milco program prakse?

Milco program prakse nije ograničen, jer kompanija namjerava da zadrži talentovane mlade ljude koji su voljni da rade i uspiju u ovoj industriji. Kompanija vjeruje da je previše mladih napustilo svoje domove i krenulo u nepoznato, i posvećena je tome da im pruži priliku da uče i razvijaju svoje vještine. Po završetku programa, uspješni pripravnici će imati priliku da rade za kompaniju ukoliko postoji slobodno radno mjesto.

Program stažiranja nudi priliku mladim ljudima da nauče i unaprijede svoje vještine u različitim oblastima, uključujući logistiku, nabavku, korisničku podršku i razvoj proizvoda. Stažisti će imati priliku da uče od iskusnih članova Milco tima i moći će da primene stečeno znanje u stvarnim situacijama. Program prakse osmišljen je da pomogne pripravnicima da razviju i svoje lične i profesionalne vještine, koje će im biti od koristi u budućoj karijeri.

program prakse

Šta je potrebno da bi osoba postala Milco praktikant?

Milco program prakse ne zahtjeva nikakve posebne kvalifikacije. Ipak, poželjno je da pripravnici imaju iskustvo iz ekonomije ili inženjeringa, jer će im to omogućiti da bolje razumiju poslovni ekosistem kompanije. Ipak, Milco je otvoren za mlade ljude koji su voljni da rade i uče, bez obzira na njihovo obrazovanje.

Stažisti će biti “ocjenjeni” na osnovu njihovog učinka i radnih vještina u pposlovnom snalaženju tokom programa. Procjenjivaće se njihova radna etika, vještine timskog rada i sposobnost učenja i primjene novih vještina. Uspješnim pripravnicima će biti ponuđena prilika da rade za kompaniju ako postoji slobodno radno mjesto. Kompanija nema posebne smjernice za ocjenjivanje pripravnika, ali uzima u obzir njihov profesionalni i lični razvoj tokom prakse.

Koji je cilj Milco programa prakse?

Milco program prakse nudi mladim ljudima priliku da uče i unaprijede svoje vještine u metaloprerađivačkoj industriji i vještine u vođenju biznisa. Program je osmišljen tako da pripravnicima pruži praktično iskustvo i priliku da rade na stvarnim projektima.

Program je otvoren za mlade ljude sa željom da uče i uspjehom i nisu potrebne posebne kvalifikacije. Kompanija prepoznaje važnost ulaganja u mlade ljude i posvjećena je pružanju mogućnosti da uče i razvijaju svoje vještine.

Uz to, praktikanti će imati priliku da nauče kako da rade u dinamičnom poslovnom okruženju koje karakteriše industrija crne i obojene metalurgije. To će im pomoći da razviju veštine poput multitaskinga, efikasnog planiranja i organizovanja, sposobnosti brzog prilagođavanja novim situacijama i slično.

Šanse za zaposlenje su dobre, jer kompanija želi zadržati mlade i ambiciozne ljude koji su pokazali svoj potencijal tokom programa prakse. Međutim, to ne znači da je zaposlenje zajamčeno, jer će se odluka o zapošljavanju donijeti na osnovu procene performansi praktikanata tokom programa prakse.

 

program prakse

Program prakse koji nudi Milco kompanija je izvrsna prilika za mlade ljude koji žele da steknu praktično radno iskustvo u industriji crne i obojene metalurgije. Kroz ovaj program praktikanti će imati priliku da se upoznaju sa svim aspektima poslovanja, razviju svoje vještine i znanja, kao i da se pokažu kao vrijedni članovi tima. Ako ste ambiciozni, motivisani i spremni da učite i radite, prijavite se za program prakse u Milco kompaniji i otvorite vrata karijere u ovoj dinamičnoj i uspješnoj kompaniji. 

Ukoliko ste zainteresirani da postanete dio našeg tima, kontaktirajte nas na: milos.rodic@milcodoo.com ili na broj telefona: +387 65 692 667. Ako imate neka dodatna pitanja ili trebate više informacija, kontaktirajte nas!